Door onze talloze ervaring en kennis leveren we, naast beton aan particulieren en aannemers, ook aan de landbouwsector. Beton die voor hen bestemd is heeft vaak een specifieke samenstelling met toeslagstoffen ten voordele van de kwaliteit. De doeleinden van beton in de landbouw wijken namelijk af van die in de standaard toepassingen.

  • Sleufsilo's
  • Mestopslagruimte
  • Stalling
  • Boxblokken Dit is ideaal voor verbouwbare opslagsilo's