Naast onze stortklare beton, betonpomp en stabilisé voeren wij ook grondwerken uit voor zowel aannemer als particulier.

  • Graven van funderingen en kelders
  • Nivelleren van terreinen met laser
  • Leveren en plaatsen van regenputten tot 20.000 liter
  • Leveren en plaatsen van septische putten
  • Leveren en plaatsen van kelders
  • Leveren en plaatsen van waterzuiveringssystemen (biotop’s)
  • Kraanwerk in regie met een 16 ton of een 25 ton rupskraan
  • Uitbreken van beton met crusher of breekhamer
  • Grondvervoer mogelijk met 8 x 4 vrachtwagens of opleggers

Stortbeton Hollevoet Rik beschikt nu ook over een zeefmachine voor grond en puin die aarde, zand en stenen perfect van elkaar scheidt. Gezien de strenge milieu- en recyclagewetgeving is dit vaak een absolute noodzaak voor het bouwrijp maken van bouwkavels of hergebruik van bestaande grond.